Plánovanie je kľúčom k vytvoreniu efektívnej prezentácie

Plánovanie je najdôležitejším krokom pri vytváraní úspešnej prezentácie akéhokoľvek druhu. Počas plánovania sa rozhodnete pre obsah a poradie, v ktorom sú informácie prezentované. Bez ohľadu na to, či používate program PowerPoint , OpenOffice Impress alebo akýkoľvek iný prezentačný softvér , použite nasledovné kroky ako návod pri plánovaní prezentácie.

Identifikujte účel prezentácie

Nie je dôvod na prezentácie, ale mali by ste vedieť, prečo prezentujete a čo dúfate, že dosiahnete. Môže to byť:

Určte publikum prezentácie

Zoznámte svoje publikum a svoju prezentáciu zamerajte na svoje záujmy a informácie, ktoré sa pokúšate preniesť na:

Zozbierajte najdôležitejšie informácie

Majte svoje snímky zaujímavé a na tému

Praktizujte prezentáciu

Použite poznámky pre rečníkov, ak ich softvér podporuje, aby mohli naplánovať, ktoré témy si chcete byť istí a pokryte, ako sa zobrazuje každá snímka. Naplánujte si čas na prehliadku pred prezentáciou.